DAHA AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN VARIZ!

“NEYE SAHİP OLDUĞUN DEĞİL, SAHİP OLDUKLARINI NASIL KULLANDIĞIN ÖNEMLİDİR.”

Koza- İpek Eğitim Sağlık Hizmet ve Yardım Vakfı; 9 Haziran 2009 yılında T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi; o toplum üyelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylığıyla ölçülebilir. Kültürel gelişimlerini sağlamak noktasında toplum üyeleri herhangi bir engelle karşılaşmamalı, her birey fırsat eşitliğine sahip olmalıdır. Maalesef ki, tarihin hiçbir döneminde bireylere eşit fırsatlar sağlamak mümkün olmamış, bu doğrultuda toplumun varoluşundan bu yana dayanışma ve yardımlaşma duygusu gelişmiş; toplumlar bu iki duygunun ivmesi ile gelişmiş ve şekillenmiştir.

Bu noktadan hareketle Vakıfların, temelinde bulundurduğu yardımlaşma ve dayanışma duygusu ile, toplumumuzun varolduğu günden bu yana kazandığı adet, gelenek ve göreneklerin, diğer bir deyişle toplum yapısının ve kültürel değerlerinin kurumsallaşmış hali olduğunu söyleyebiliriz. Tarih boyunca Vakıflar, toplumların gelişmişlik düzeyini yükseltmek ve toplumu şekillendirmek anlamında önemli rol oynamış, günümüzde de faaliyetleri ile kültürümüze katkı sağlamaktadır.

Koza- İpek Vakfı projelerini bu anlayışla geliştirmektedir.